Mie Bol – De geschiedenis van de Atheneumwijk in Schoten.


Nog niet van Mie Bol gehoord? De wijkvereniging wekte deze legendarische cafébazin opnieuw tot leven. Niet zomaar, maar om de onderlinge banden tussen de buurtbewoners, oud én jong, aan te halen. En om 100 jaar wijkgeschiedenis en 30 jaar wijkwerking voor het nageslacht te bewaren.


Oudere bewoners van onze wijk ontbreken jammer genoeg vaak op onze activiteiten. Met Mie Bol bereiken we hen ook. Want wie haalt er niet graag herinneringen op aan populaire, maar verdwenen winkeltjes, volksfiguren en kermissen van weleer? Historicus en wijkbewoner’ Hugo Lambrechts, bijgestaan door oud-bewoner Jaak Van Camp, intervieuwde vanaf 2010 veel (ex-)bewoners van de wijk en ze verzamelden pakken foto’s en oude filmpjes.  Dit materiaal werd in een mooi boek “Mie Bol” gegoten en op een trio dvd’s gezet. Eén met oude foto’s en filmpjes (bouw school, …) en twee over de straatfeesten in de jaren negentig.


In 2011-2012 waren er nog andere activiteiten. Zoals een retro-fotosessie en een antieke begrafenis “Mie Bol”, compleet met koets, suisse, oude pastoor, enzovoort. Bekijk op deze site de foto’s, ze spreken voor zich.


Voor dit Mie Bol-project kreeg de wijkvereniging een premie van 5000 euro van Het Delhaizefonds. Dit fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, steunt projecten die de sociale cohesie in buurten willen bevorderen. Met moeilijke woorden gezegd is dàt net wat we ook in onze wijk voor ogen hebben.


De presentatie van het boek en de DVD's: Mie Bol in Schoten.       


 Webmaster: Jos Megroedt

This site is hosted by: Hosting Photography.


Wijk Atheneum Schoten