NIEUWSBRIEF 94


Wijkvereniging 't atheneum - 2900 Schoten

info@wijkatheneum.be – www.wijkatheneum.be

Voorzitter 0475 25 1511 – Secretariaat 0474 30 7649, Boekweitstraat 62Herfstschoonmaak buurtplein zaterdagen 6 december 2014 en 3 januari 2015


Uw hulp is welkom van 10 tot 12 uur om het buurtplein en omgeving weer proper te maken.


Zoals altijd met koeken en drank voor de medewerkers. Nu al bedankt voor uw hulp!

Tenten plaatsen voor driekoningendrink

zaterdag 3 januari 2015


Nadat het plein is opgekuist plaatsen we tenten en vuren en maken we de kiosk en keuken klaar.


Uw hulp is welkom vanaf 12 uur.


Fijne feestdagen en een goed 2015


Dit is de zeventiende nieuwjaars-driekoningendrink van de wijkvereniging. U en uw familie en vrienden zijn er van harte welkom voor een warme hap, drank en babbel.


De opbrengst van onze drink gaat dit jaar naar een goed doel dicht bij huis: “Appel & ei”, de nieuwe sociale kruidenier, in de oude pastorij Bloemendaal, Paalstraat 287. Info: 0471 307 779 of appelenei@schoten.be


Mochten wij u niet ontmoeten op het buurtplein dan wensen we u nù al het beste voor volgend jaar.


de hele vrijwilligersploeg van de wijkvereniging


IJsvrij houden stoep

Kom bij onze vrijwillige strooiploeg


Sneeuw en ijs moet voor de eigen deur geruimd worden. Soms was dit rond “het atheneum” een probleem, want in weekends en tijdens de schoolvakanties heeft het personeel vrijaf.


Ook het verkeersplateau op de hoek van de E. Blangenois- en Boekweitstraat is soms een echte ijspiste. Dit stukje is een belang-rijke doorgang van de wijk naar de Paalstraat, maar zit voor de gemeente niet bij de met-voorrang-te-strooien straten. Begrijpen we.


Daarom willen we er zelf iets aan doen. Met uw hulp en met die van de school. School en wijkvereniging kwamen het volgende overeen.


Het atheneum zorgt voor zout en bergplaats.

De wijkvereniging zorgt voor een strooiwagentje en vrijwilligers.

Er zal door ons (= u, vrijwilliger) gestrooid worden:

op vrijwillige basis en alleen op vrije schooldagen

op voetpaden aangrenzend aan de schoolgebouwen

en ook aan de doorsteek van de A. Jonckersstraat

maar niet het voetpad rond de sporthal of het sportveld.


Dit is een serieus engagement. Wij vragen uw hulp.

Wie wil er bij sneeuw en ijs ’s morgens mee strooien?


We stellen een beurtrol op en willen in duo’s of trio’s werken.


Alle vrijwilligers zijn verzekerd ingeval ze zelf onderuit zouden gaan. En de strooiers van dienst zijn na het werk welkom bij Ma Belle voor koffie of thee en een broodje of bij bakker ’t Pistoleke voor koffiekoeken of pistolets. De wijkvereniging betaalt.


Doet u mee? Geef een seintje op onze mail of secretariaat.

Laat het voorzichtig knallen


Feestdagen en vuurwerk gaan samen. Maar elk jaar gebeuren er ongevallen én zorgt vuurwerk voor schade aan daken, veranda’s, tuinhuizen, …


Ontploffend feestvuurwerk en het oplaten van wensballons is zondermeer verboden.

Niet-ontploffend feestvuurwerk is wel toegelaten, maar moet gemeld worden bij de gemeente voor 31 december 2014 - 12u30 op www.schoten.be > ‘loket’ > ‘vuurwerk’.


koop feestvuurwerk in een speciaalzaak

lees de gebruiksaanwijzing

niet meer dan 1 kg bewaren

bewaar koel en droog in een goed gesloten doos buiten het bereik van kinderen

alleen door +18-jarigen

drink geen alcohol

andere personen enkele meters afstand

richt nooit vuurwerk op iets of iemand

houd rekening met wagens, plantengroei, …

lvoorzie water, zand of andere blusmiddelen

doof vonken, gensters en resten

steek slechts 1 element tegelijk aan

draag een veiligheidsbril

gebruik lange lucifers of een fakkel

zet het vuurwerk stevig in flessen half gevuld met zand, nooit vanuit de hand !!!

steek nooit vuurwerk een tweede keer aan

houd dieren op een veilige plaats


Meer info: Dienst integrale veiligheid, Verbertstr 3, 03 680 23 57 en iv@schoten.be


Algemene vergadering wijkvereniging

26 november 2014


In de lokalen van “Appel & ei” gaf schepen Erik Block toelichting bij verkeers- en bouwplannen in en rond onze wijk. Hij is bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, huisvesting en leefmilieu. Dus als hij het niet weet, wie dan wel?


Hij gaf info over onder andere:


rioleringswerken en heraanleg Paalstraat van Rodeborgstraat tot Brechtsebaan – meerjarenplan, in 3 fasen beginnend bij Unimat

sociale appartementen rechts op het Gasketelplein, met beneden een kinderdagverblijf

nieuwe Aldi met appartementen aan Paalstraat, voorbij Aveve

wijziging snelheid in Kopstraat, aanleg zebrapad en activeren flitspaal

sociale appartementen Paalstraat op grond oude apotheek Tessens


Erik Block beantwoordde ook vragen over:


plannen woningbouw op gronden beton Van Elsacker, Kopstraat

geluid en snelheid in de J. Jennesstraat

parkeerregels parking sporthal (aanhangwagens, zwaar verkeer)

bebording doodlopende straten

Brood- en banketbakkerij ’t Pistoleke


Paalstraat 201 – 03 644 67 08


sponsort al jaren onze wijkvereniging. Dus maken we graag plaats voor een “dienstmededeling”.


Openingsuren feestdagen


dinsdag tot en met vrijdag 06.30-17.45


zaterdag & zondag 07.00-17.00


maandag gesloten

donderdag 25 december 07.00-17.00

woensdag 31 december 06.30-17.00

gesloten op 1 & 2 januari !!!

verloren maandag 12 januari geopend van 07.00-18.30


Bestel goed op tijd! Prettige feestdagen !!


Cartoons: Danny Maes en Gie Campo.

Redactie: Martin Van Hulle, Erik en Danny Maes.

Contact wijkvereniging via coördinaten in hoofding.Webmaster: Jos Megroedt

This site is hosted by: Hosting Photography.


Wijk Atheneum Schoten