NIEUWSBRIEF 91


Wijkvereniging 't atheneum - 2900 Schoten

info@wijkatheneum.be – www.wijkatheneum.be

Voorzitter 0475 25 1511 – Secretariaat 0474 30 7649, Boekweitstraat 62Kalender


14-12-2013          1000 uur              


Laatste opruimbeurt buurtplein. Steek(nog) één keer mee de handen uit de mouwen. Herstellen omheining, nog wat snoeien en blad opruimen. Met koffie en koffiekoeken.


18-12-2013          2100 uur  

            

Uitreiking erfgoedprijs. In De Kaekelaar. Ons project Mie Bol (boek, dvd, begrafenis, reuzin, …)  is genomineerd voor de Schotense Erfgoedprijs! Kom supporteren. Met receptie.


05-01-2014          1100 uur


Schoten Schol. Op de markt. De gemeente trakteert! En bij droog weer komt onze reuzin naar buiten, samen met Den Blekke.


11-01-2014          1600 uur


Nieuwjaarsdrink van de wijkvereniging. Altijd met sfeer en genoeg te snoepen en te drinken. Met tentjes, houtvuren, frieten, vrolijke mensen …


Hondentoilet op komst.

Wordt lid van de shitbrigade.


In de vorige nieuwsbrief kondigden we de opening van een hondentoilet aan, bij het buurtplein. Een proefproject dat mogelijk wordt dank zij de directie van het atheneum die ons een stukje groen in bruikleen (en onderhoud) geeft.


De wijkvereniging wil dit zo snel mogelijk realiseren. Eerst dachten we het te openen bij de nieuwjaarsdrink, maar dat is niet meer haalbaar. Een feestelijke opening in de lente moet zeker lukken.


We zoeken hondenliefhebbers om  hieraan mee te werken! Misschien iets voor u en uw viervoeter?


Wilt u (een beetje) helpen bij de inrichting van het toilet? Hebt u (licht gestoorde) ideeën om de opening plezant te maken? Wilt u deze hondenhappening mee organiseren? Mail of bel ons en sluit aan bij de shitbrigade.


IJsvrij houden stoep

Kom bij onze vrijwillige strooiploegZes vrijwilligers meldden zich na onze oproep om enkele voetpaden in de wijk ijsvrij te houden op dagen dat de scholen gesloten zijn. Een goed begin, maar een paar meer zou nog beter zijn. Dus, wilt u een handje toesteken in weekends en tijdens de schoolvakanties geef dan een seintje.We stellen een beurtrol op en alle vrijwilligers zijn verzekerd ingeval ze zelf onderuit zouden gaan. En de strooiers van dienst zijn na het werk welkom bij Ma Belle voor koffie/thee en een broodje of bij bakker ’t Pistoleke voor koffiekoeken of pistolets. De wijkvereniging betaalt.


Kijk op de wijk-2020


Tijdens de boeiende algemene vergadering van 28 november 2013 presenteerde voormalig voorzitter Patrick Vinck een vooruitblik van wat er in de komende jaren in onze wijk zou kunnen veranderen. Sociale huurflats op het Gasketelplein,  heraanleg Paalstraat tussen Unimat en Gasketelplein,  wijzigingen snelheid en bushalten Kopstraat, snelheidsremmers in de Jozef Jennesstraat, invulling van het braakliggende terrein van het oude betonfabriek Van Elsacker aan de Kopstraat,   bestemming van de oude pastorij, enzovoort.  Allemaal nog met “misschien” en “zou”, maar zeker op komst.  En dus belangrijk om op te volgen, want het gaat om de wijk waarin wij wonen.


De aanwezigen op de vergadering konden op een groot wijkplan knelpunten aanduiden, maar ook zelf voorstellen formuleren voor een leefbare wijk.  Luidop dromen doet soms deugd. Een voorlopig lijstje vindt u op onze website. Was u er niet bij, dan krijgt u zeker nog ruim de kans om uw zegje te doen. Al op 11 januari bijvoorbeeld. Op weg naar de zaterdagmarkt vindt u ons infotentje aan Den Uil.  We vragen een paar minuten van uw tijd, in ruil voor een gratis drankje.  Uiteraard kunt u uw vragen en voorstellen ook kwijt op ons mailadres info@wijkatheneum.be. Zó kunnen we u sneller informeren.

De cartoons: Danny Maes en Gie Campo.

Redactie: Martin Van Hulle, Patrick Vinck, Erik en Danny Maes.

Contact wijkvereniging via coördinaten in de hoofding.Webmaster: Jos Megroedt

This site is hosted by: Hosting Photography.


Wijk Atheneum Schoten