NIEUWSBRIEF 90


Wijkvereniging 't atheneum - 2900 Schoten

info@wijkatheneum.be – www.wijkatheneum.be

Voorzitter 0475 25 1511 – Secretariaat 0474 30 7649, Boekweitstraat 62Bladcontainer - bladeren in de straat

van 12 tot 16 november 2013 op de parking sporthal


De gemeente plaatst, op vraag van het atheneum en de wijkvereniging, een bladcontainer op de parking van de sporthal.


U kunt er uw herfstbladeren in kwijt. Alleen blad, geen takken of ander tuinafval. Maak er gebruik van!


De container is open tussen welbepaalde uren om sluikstorten te vermijden. Die uren zijn aangegeven op de container.


Open algemene vergadering – “onze wijk in 2020”.


Donderdag 28 november 2013

1930 uur – Ma Belle, Paalstraat 205


Iedereen is welkom op de jaarlijkse algemene vergadering van de wijkvereniging. Iedereen, ook u. We zijn te gast bij Ma Belle, met de nodige versnaperingen. Zo wordt zelfs een serieuse agenda lichter verteerbaar.


De voorbije 3 jaar blikten we met Mie Bol terug op het verleden van onze wijk. Op deze algemene vergadering kijken we aan de hand van een geanimeerde presentatie vooruit naar de wijk (en omgeving) in 2020.


Graag horen we uw voorstellen, vragen en knelpunten.


Kleine en grote dingen. Enkele voorbeeldjes die we al opvingen.


We hebben graag een zitbank in onze straat.

Kunnen de boompjes beter verzorgd worden?

Onze straat is een snelweg, maar er komen geen verkeersremmers!

Hoe staat het met de sociale appartementen op het Gasketelplein?

Wat zal er gebeuren er met de kerk en parochielokalen?

Het voetbalveldje aan de basisschool Bloemendaal zou wel eens opgefrist mogen worden.

Komt er ooit nog een fietspad van de Rosveld- tot de Kruispadstraat?

Enzovoort.


Verder krijgt u info over de wijkwerking en de afspraken met school en gemeente en we bekijken we de komende activiteiten.


Let op, we beginnen al om 1930 uur !

Shit, een honden … … toilet ???


Sinds 6 oktober heeft onze gemeente (eindelijk) twee hondenloopweides. U las het ongetwijfeld al in Info Schoten of De Bode van Schoten?


Met de wijkvereniging zijn we al jaren actief om in onze omgeving het slip-gevaar door hondendrollen te beperken. Een tijdlang was er naast de sporthal aan de Blangenoisstraat ook een kakhoekje, zelfs met een bordje erbij. Officieel was het niet en het kakhoekje verdween.


In overleg met de directie van het atheneum opent de wijkvereniging binnenkort een hondentoilet, naast het buurtplein. Het is er nog niet, maar het komt. Op proef. De school geeft ons een stukje groen in bruikleen. De wijkvereniging zal zelf de inrichting en het onderhoud verzorgen. De gemeente (ver)plaatst en ledigt twee vuilbakjes. 


We voorzien de plechtige en ludieke opening bij de nieuwjaarsdrink. Honden-liefhebbers, we rekenen op u en u hoort er nog van …Herfstschoonmaak buurtplein


zaterdagen 16 en 30 november en 14 december 2013


Uw hulp is welkom van 10 tot 12 uur om het buurtplein en omgeving weer proper te maken. Zoals altijd met spijs en drank voor de medewerkers. Nu al bedankt om te komen helpen. En breng a.u.b. uw borstel, schup of bladermand mee.


De Sint in de wijk

zaterdagnamiddag 30 november – 15 uur


Op uitnodiging van de wijkvereniging komt de Sint ook hier even langs, rustig en intiem. Het aantal plaatsen is beperkt, daarom kunnen ouders die hun kindje(s) willen inschrijven best zo vlug mogelijk het secretariaat van de wijkvereniging contacteren.


Bij inschrijving bezorgen we verder alle gegevens. Bijdrage per kind: 3 euro.


Piet is er spijtig genoeg niet bij, hij heeft een ander jobke. In ’t zwart?


IJsvrij houden stoep

Kom bij onze vrijwillige strooiploeg


Sneeuwen en vriezen, ’t zou wel eens kunnen komen. Sneeuw en ijs moet dan voor de eigen deur geruimd worden, zodat er op het voetpad een veilige doorgang is. De voorbije jaren was dit rond “het atheneum” een probleem, want in weekends en tijdens de school-vakanties heeft het personeel vrijaf.


Ook het verkeersplateau op de hoek van de Blangenois- en Boekweitstraat is soms een echte ijspiste. Omdat dit stukje een belangrijke doorgang is van de wijk naar de Paalstraat vroeg de wijkvereniging drie jaar geleden al aan de gemeente om er te strooien. Maar “ons stukje” zit niet bij de prioritair te strooien straten. We vroegen vorig jaar aan de gemeente een voorraadje zout om dan zelf te strooien, met vrijwilligers. Dit werd eerst toegezegd en nadien geweigerd omdat “iedereen” dan zout zou komen vragen.


Maar onze wijk is niet “iedereen” en dus willen we er zelf iets aan doen. Met uw hulp en met die van de school.


Voor de winter 2013-2014 kwamen de wijkvereniging en “het atheneum” daarom als proefproject het volgende overeen.


De school zorgt voor zout en bergplaats.

De wijkvereniging zorgt voor een strooiwagentje en vrijwilligers.


Er zal door ons gestrooid worden:


op vrijwillige basis

alleen op vrije schooldagen

op voetpaden aangrenzend aan de schoolgebouwen: stukje Paalstraat, Blangenois- en Boekweitstraat en ook aan de doorsteek van de Jonckersstraat

maar niet het voetpad rond de sporthal of de sportvelden.


Dit is een serieus engagement, dat in een meer gedetailleerde overeenkomst gegoten wordt! Wij vragen uw hulp om dit mogelijk te maken. Wie wil er bij sneeuw en ijs ’s morgens mee strooien???


We stellen een beurtrol op en willen in duo’s werken, liever nog in trio’s. Alle vrijwilligers zijn verzekerd ingeval ze zelf onderuit zouden gaan. En de strooiers van dienst zijn na het werk welkom bij Ma Belle voor koffie/thee en een broodje of bij bakker ’t Pistoleke voor koffiekoeken of pistolets. De wijkvereniging betaalt.


Doet u mee? Geef een seintje op onze mail of secretariaat.

Flexibel parkeren


In sommige straten van de wijk is parkeren niet vanzelfsprekend. Zeker ’s avonds staan de straten overvol. Er is doorgaans wel parkeergelegenheid aan de sporthal en op het Gasketelplein, maar niet iedereen weet die te vinden. Regelmatig krijgt de wijkvereniging dan ook opmerkingen of vragen.


Bij problemen raadpleegt u best de wijkinspecteur of een beetje soepelheid tussen buren kan ook al helpen. Drie suggesties. Helemaal gratis.


1 – De garage is geen garage

Voor een garagepoort of oprit mag alleen een voertuig parkeren waarvan de nummerplaat vermeld is op de poort of oprit. In onze wijk zijn garages soms een permanente berging en de auto blijft op straat. Misschien afspreken met de buren dat het dan niet erg is om voor de poort te staan? In praktijk komt de politie alleen tussen bij klachten.


2 – Eén meter voor en achter

De wegcode bepaalt dat het verboden is te parkeren “op minder dan 1 meter zowel voor als achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig”. Laten we meer tussenruimte dan gaat er parkeerruimte verloren. Maken we er een gewoonte van om meer  aansluitend te parkeren, zelfs al staan we dan niet tot op de centimeter voor de eigen deur?


3 – Oei, de bedrijfswagen is nogal groot

Als u naast uw eigen auto(‘s) nog een bedrijfs-wagen hebt, overweeg dan misschien om die stelselmatig op de parkings te zetten en niet in de straat, zeker als het een flinke lichte vrachtwagen of bestelwagen is? Weeral plaats gewonnen.


Problemen of vragen? Peter Lambreghts via wijkinspecteur@schoten.be of 03 6801 12 70

De cartoons zijn van Gie Campo.

Redactie: Martin Van Hulle, Erik en Danny Maes.

Contact wijkvereniging via coördinaten in de hoofding.Webmaster: Jos Megroedt

This site is hosted by: Hosting Photography.


Wijk Atheneum Schoten